Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Kopanice regionálny produkt
Vyššie

Kopanice regionálny produkt

KOPANICE regionálny produkt

REGIONÁLNA ZNAČKA
"KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT"

V rámci projektu „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“, ktorý realizujeme v spolupráci s MAS Podhoran a Partnerstvom pre Horné Záhorie bolo zavedené značenie produktov a služieb „Kopanice regionálny produkt“.   

    Cieľom takéhoto značenia je propagácia kopaničiarskeho regiónu a samotných nositeľov značky. Značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom, resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie či iné služby v tradičných objektoch.
   Pred samotným zavedením značky sa uskutočnilo niekoľko exkurzií a seminárov, ktorých cieľom bolo informovať o systéme zavádzania značky, o používaní značky v iných regiónoch a o prínosoch tejto značky ako pre samotných producentov resp. poskytovateľov služieb, tak aj pre región.
    Tiež prebehli tzv. Vidiecke tržnice, ktorých cieľom bolo podporiť tradičné podujatia a spropagovať na nich ručnú výrobu remeselníkov i regionálnych producentov, miestny folklór a samozrejme i obe regionálne značky. 6 tržníc sa konalo v našom regióne a 6 na Záhorí.
Nášmu regiónu na Záhorí robili propagáciu nasledovní remeselníci a producenti: košikári Jaroslav Rehorčík, Štefan Oslej a Alena Šeďová, hrnčiar Adrián Hrubý, šupolienkárka Darina Škodáčková, hubár Ján Jánoš a drevotokár Jozef Papala.
Kopaničiarskych tržníc v našom regióne sa zúčastnili: košikár Štefan Oslej, kováč Rudolf Škriečka, čipkárky Anna Vráblová a Ivana Marková, bylinkárka a mydlárka Barbora Pavlíková, včelár Pavol Kubica a garbiarske remeslo a výrobu kožených výrobkov predviedol Martin Kozáček.
     Spolu bolo predložených 28 žiadostí o regionálnu značku, ktoré predložilo 23 subjektov. Koncom novembra zasadala certifikačná komisia, ktorá na základe hodnotiacich kritérií vybrala 17 úspešných uchádzačov s 19 žiadosťami o regionálnu značku.
     Značka bola udelená tým regionálnym producentom, ktorých produkty sú jedinečné, tradičné a ktorí využívajú pri svojich produktoch tradičné výrobné procesy, ručnú prácu a suroviny z regiónu.
     Uspeli producenti poľnohospodárskych, potravinárskych a spotrebných výrobkov, remeselníci aj poskytovatelia služieb. Ako prví v rámci ČR a SR certifikujeme aj pestovateľské pálenice ovocia.
Vďaka značke budú spotrebitelia schopní ľahko identifikovať regionálny produkt a svojou kúpou ho podporiť.
    Koncom marca bude zriadená Izba ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov, kde bude možné si označené produkty zakúpiť. Vytvorí sa aj webová stránka a propagačné materiály. 

 
 
 
Powered by Phoca Download
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.