Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Zverejňovanie dokumentov Profil verejného obstarávateľa
Vyššie

Profil verejného obstarávateľa

Uverejňovanie v profile

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")


Identifikácia verejného obstarávateľa:


                                     Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
so sídlom:                   M. R. Štefánika 560/4, 907 01  Myjava
IČO:                             42025150
DIČ:                            2022474399Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb, prác v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 2/2006 Z.z. o verejnom obsarávaní v znení neskorších predpisov


P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretie zmluvného vzťahu)
1. 27.9.2013 Projektový manažér projektu "Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia" 3 300,00 € 30. 9. 2013
2. 26.11.2013 Ekonóm projektu "Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia" 1 181,25 € 29.11. 2013
3. 4. 2. 2014 Výroba  reklamnej tabuľe do exteriéru, trvalo vysvetľujúcej tabule do exteriéru, elektornický katalóg, trhacie mapy k projektu "Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovenkso-moravského pomedzia" 3 125,00  € 7. 2. 2014
4. 28.2.2014 Grafika a tlač materiálov, zavedenie značky Regionálne Kopanice  8 732,00 € 3.3.2014
 
 
Powered by Phoca Download
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader