Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 15/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 31.10.2012 - 31.01.2013
 
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 14/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 17.09.2012 - 31.10.2012

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/342/2010/02

Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 08.10.2010
Kód výzvy: KR- MAS/342/2010/02

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopančiarskeho regiónu - MAS,o.z. Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/32B/2010/03

Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 24.08.2010
Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 02.08.2010 do 24.08.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopančiarskeho regiónu - MAS,o.z. Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B.

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.