Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 15/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 31.10.2012 - 31.01.2013
 
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 14/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 17.09.2012 - 31.10.2012

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/342/2010/02

Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 08.10.2010
Kód výzvy: KR- MAS/342/2010/02

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopančiarskeho regiónu - MAS,o.z. Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/32B/2010/03

Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 24.08.2010
Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 02.08.2010 do 24.08.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopančiarskeho regiónu - MAS,o.z. Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B.

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader