Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív VÝZVA č. 21/PRV/MAS 27

VÝZVA č. 21/PRV/MAS 27

Výzva č.: 21/PRV/MAS 27
 
Dátum platnosti: 23.07.2014 - 02.09.2014

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nanávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci Implemetácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:
 
Opatrenie 3.2 Podpora činnostív oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

v termíne od 23.07.2014 do 02.09.2014

 
Dokumenty na stiahnutie:

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader