Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív VÝZVA č. 20/PRV/MAS 27

VÝZVA č. 20/PRV/MAS 27

Výzva č. 20/PRV/MAS 27
 
Dátum platnosti: od 23.07.2014 do 02.09.2014
 
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:
 
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
 
v termíne od 23.07.2014 do 02.09.2014

 
Dokumenty na stiahnutie:

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader