Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív VÝZVA č.19/PRV/MAS 27

VÝZVA č.19/PRV/MAS 27

Výzva č. 19/PRV/MAS27

Dátum platnosti: 26.6.2013-27.9.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva" na implementáciu stratégie) nasledovne:

Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
v termíne od 26.6.2013 do 27.9.2013

 

Dokumenty na stiahnutie:

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader