Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (2)

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (2)

Výzva č.: 18/PRV/MAS/27
Dátum platnosti: 31.05.2013-2.9.2013

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva" na implementáciu stratégie) nasledovne:

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
v termíne od 31.5.2013 do 2.9.2013


Dokumenty na stiahnutie:

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader