Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív Vyhlásenie výzvy č. 17

Vyhlásenie výzvy č. 17

Výzva č.: 17/PRV/MAS/27

Dátum platnosti: 31.05.2013- 20.8.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva" na implementáciu stratégie) nasledovne:

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

v termíne od 31.05.2013 do 20.08.2013

 
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.