Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Ukončené výzvy

UKONČENÉ VÝZVY


3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
         Celková alokovaná čiastka : 624 125,34 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Viacúčelové ihrisko- Lubina 58 941,00 58 941,00
Výstavba detského ihriska v obci Chvojnica 21 150,41 0,00
Multifunkčné ihrisko ulica Dibrovova- Stará Turá 51 718,91 51 718,91
Revitalizácia viacúčelového ihriska a ihriska- Jablonka 49 516,00 49 516,00
Výstavba viacúčelového a detského ihriska v obci Stará Myjava 62 000,00 62 000,00
Viacúčelové športové ihrisko- Priepasné 54 036,01 54 036,01
Výstavba viacúčelového  ihriska s detskými prvkami v obci Bzince pod Javorinou 34 303,64 34 303,64
Spolu 331 665,97 310 515,56
2.kolo    
Viacúčelové ihrisko – Vaďovce 46 349,11 46 349,11
Multifunkčné športové ihrisko- Obec Hrachovište 43 979,02 43 979,02
Detské ihriská v obci Rudník 27 334,96 27 334,96
Spolu 117 663,09 117 663,09

 

3.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Regionálne tržnica Podkylava 16 336,78 16 336,78
Vidiecka tržnica v obci Kostolné 19 874,00 19 874,00
Obecná tržnica Bzince pod Javorinou 33 681,41 33 681,41
Spolu 69 892,19 69 892,19

 

4. kolo Kontrahovaná výška NFP Zazmluvnená výška NFP
Modernizácia rekreačno-oddychových zón v obci Krajné 61 073,44 61 073,44
rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p.13165/2 14 800,00 14 800,00
Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej a oddychovej zóny - obec Chvojnica 34 342,36 34 343,36
Rekreačná zóna v obci Višňové 16 182,25 16 182,25
Spolu: 126 398,05 126 398,05


3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parkov)
         Celková alokovaná čiastka : 420 755,03 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Prestavba námestia Košariská 66 397,00 65 585,62
Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie 42 233,20 39 834,18
Vrbovce- Revitalizácia centrálnej časti obce 66 400,00 66 400,00
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Podkylava 57 164,73 55 208,74
Modernizácia parku  Kostolné 23 598,22 23 598,22
Modernizácia parku v obci Hrašné 42 121,74 42 121,74
Modernizácia verejného priestranstva-  areál Padelky- Mesto Myjava 66 400,00 65 065,35
Spolu 364 314,89 357 813,85
2.kolo    
Revitalizácia Husovho parku - Mesto Brezová pod Bradlom 64 371,43 64 371,43
Spolu 64 371,43 64 371,43


3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás)
         Celková alokovaná čiastka : 265 600,00 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Polianka-Cyklotrasa 66 387,84 66 387,84
Rekonštrukcia cyklotrasy Brestovec 1.etapa 66 399,37 66 399,37
Bukovec- Cyklotrasa 66 392,50 66 392,50
Spolu 199 179,71 199 179,71
2.kolo    
Jastrabinská cyklotrasa - vetva B, Obec Poriadie 33 231,47 33 231,47
Rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník 44 540,41 42 840,41
Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - veľký okruh v k.ú. Kostolné, Vaďovce, Hrašné a Stará Turá., Obec kostolné 18 556,45 18 566,45
Sám, s priateľmi, či rodinou,, na bicykloch pod Javorinou - kruh pod Javorinou v k.ú. Stará Turá 17 950,17 17 950,17
Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - okruh pod Javorinou v k.ú. Lubina 18 898,20 18 989,20
Cyklotrasa v obci Hrachovište 20 489,05 20 489,05
Cyklotrasa Chlebov vrch, Mesto Myjava 6 230,00 6 230,00
Spolu 159 996,75 158 296,75


3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
      Celková alokovaná čiastka: 417 712,59 Eur

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Ubytovanie v súkromí- IPB- Ing. Peter Bunčiak 32 830,39 0,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí- Pavol Kováč 32 989,71 0,00
Rekonštrukcia obytného domu č. 189 Stará Myjava- Ing. Igor Podmajerský 33 025,67 0,00
Rekonštrukcia obytného domu č. 166 Stará Myjava- Ing. Igor Podmajerský 33 082,60 0,00
Ubytovanie v súkromí- AJA- Mgr. Andrea Foltínová 32 701,20 0,00
Spolu 164 629,57 0,00

 

2.kolo  
Prestavba hospodárskej budovy - letnej kuchyne - Miroslav Kubica KM 33 200,00 33 200,00
Prestavba rodinného domu - Miroslav Kubica KM 33 180,70 33 180,70
Rekonštrukcia rodinného domu č. 166 Stará Myjava - Ing. Igor Podmajerský - AGRO 33 125,20 0,00
Rekonštrukcia rodinného domu č. 189 Stará Myjava - Ing. Igor Podmajerský - AGRO 33 143,17 0,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí - Pavol Kováč 32 989,71 33 989,71
Prestavba RD na ubytovanie v súkromí Stará Myjava II. etapa - Pavol Kováč 33 182,36 33 182,36
Uvytovanie v súkromí - IPB - Ing. Peter Bunčiak 32 830,39 0,00
Zmena dokončenej stavby - rekonštrukcia RD na ubytovanie v súkromí - MuDr. Marek Vician, PhD. 33 156,90 0,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí Malejov p.č. 9042 - Rastislav Marek - Slovmarket 33 174,61 33 174,61
Ubytovanie v súkromí - AJA - Mgr. Andrea Foltínová 32 701,20 32 701,20
Prestavba RD na ubytovanie v súkromí- 1. etapa - Mrg. Peter Nemček- RegioSat 33 185,27 33 185,27
Ubytovanie v súkromí - prestavba rodinného domu - Alica Holičová 33 200,00 33 200,00
Spolu 397 069,51  264 813,85

 

3.kolo    
Doplnkové služby k ubytovaniu v súkromí Samuel, Mgr. Peter Nemček -RegioSat 3 709,50 3 709,50
Spolu: 3 709,50 3 709,50

4.kolo    
Ubytovanie v súkromí - Jana Mozoláková, Priepasné 187 24 126,42 23 420,82
Krb s posedením - Miroslav Kubica - KM 12 506,12 12 506,16
Prestavba hospodárskej budovy na ubytovanie v súkromí - Mgr. Peter Nemček RegioSat 33 193,12 33 193,12
Doplnkové služby k ubytovaniu v súkromí v Myjave - Alica Holičová 10 400,00 10 400,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí - Andrej Barbierik 32 611,32 32 611,32
Spolu:  112 837,02 112 131,42

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B
      Celková alokovaná čiastka : 231 854,13 €

1.kolo Kontrahovaná výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Propagácia kopaničiarskeho regiónu a jeho produktov – Penzióny Pod Bradlom 79 139,43 0,00
Spolu 79 139,43 0,00
2.kolo
Podpora cestovného ruchu v kopaničiarskom regióne- Združenie Myjava 65 535,35 60 208,52
Propagácia vidieckeho turizmu a remesiel myjavského a podjavorinského regiónu 79 153,89 0,00
Spolu 144 689,24 60 208,52
3. kolo
Regionálne produkty z kopaníc - Penzióny pod Bradlom 71 606,48 0,00
Propagácia vidieckeho turizmu a remesiel myjavského a podjavorinského regiónu - VID TUR 75 093,60 75 093,60
Rozvoj vidieckeho cetovného ruchu v kopaničiarskom regióne - VID TUR 41 878,81 41 459,81
Spolu 188 578,89 116 553,41
4. kolo
Regionálne produkty z kopaníc - Penzióny pod Bradlom 71 606,48 0,00
Spolu 71 606,48 0,00

5. kolo    
Cestovný ruch po kopaničiarsky 59 005,46 55 092,07
Spolu: 59 005,46 55 092,07 

3.3 Vzdelávanie a informovanie
      Celková alokovaná čiastka : 33 057,20 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Regionálne značenie v kopaničiarskom regióne- Agroeduka 6 516,00 6 516,00
Rozvoj cestovného ruchu v kopaničiasrkom regióne- Agroeduka 6 634,20 6 634,20
Vzdelávajme sa pre rozvoj kopaničiarskeho regiónu- Region Partner n.o. 6 640,00 6 640,00
Spolu 19 790,20 19 790,20
2.kolo
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vo vidieckom cestovnom ruchu v Kopaničiarskom regióne - Region Partner n.o. 6 631,00 0,00
Naše jedlá na stôl - OZ SLOW FOOD ZÁPADNÉ SLOVENSKO 6 636,00 6 409,68
Spolu 13 267,00 6 409,68


Sumarizácia alokácie a zostatkov za opatrenia KR-MAS

Opatrenie Alokácia Výška NFP schválená KR-MAS Zazmluvnené čerpanie Skutočné čerpanie Zostatok
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 624 125,34 645 619,30 624 468,89 624 032,39 92,95
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí ( výstavba rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parkov) 420 755,03 428 686,32 422 185,28 420 106,83 648,20
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí ( výstavba rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás) 359 179,71 359 176,46 357 476,46 280 396,25 78 783,46
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu- časť A 417 712,59 678 244,93 268 523,35 66 036,60 351 675,99
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu- časť B 231 854,13 542 600,00 176 761,93 67 176,78 164 677,35
3.3 Vzdelávanie a informovanie 33 057,20 33 057,20 26 199,88 6 640,00 26 417,20
Spolu 2 086 684,00 2 687 384,21 1 875 615,29 1 464 388,85 79 915,25


 Sumarizácia alokácie a zostatkov KR-MAS po realokácii ku dňu 30.12.2014

Opatrenie Alokácia Výška NFP schválená KR-MAS Zazmluvnené čerpanie Skutočné čerpanie Zostatok
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 624 125,34 645 619,30 624 468,89 624 032,39 92,95
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parkov) 420 755,03 428 686,32 422 185,28 420 106,83 648,20
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás) 359 179,71 359 176,46 357 476,46 280 396,25 1 766,34
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A 417 712,59 678 244,93 268 523,35 66 036,60 37 057,82
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B 231 854,13 542 600,00 176 761,93 67 176,78 33 718,94
3.3 Vzdelávanie a informovanie 33 057,20 33 057,20 26 199,88 6 640,00 6 631,00
Spolu 2 086 684,00 2 687 384,21 1 875 615,29 1 464 388,85 79 915,25
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader