Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Ukončené výzvy

UKONČENÉ VÝZVY


3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
         Celková alokovaná čiastka : 624 125,34 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Viacúčelové ihrisko- Lubina 58 941,00 58 941,00
Výstavba detského ihriska v obci Chvojnica 21 150,41 0,00
Multifunkčné ihrisko ulica Dibrovova- Stará Turá 51 718,91 51 718,91
Revitalizácia viacúčelového ihriska a ihriska- Jablonka 49 516,00 49 516,00
Výstavba viacúčelového a detského ihriska v obci Stará Myjava 62 000,00 62 000,00
Viacúčelové športové ihrisko- Priepasné 54 036,01 54 036,01
Výstavba viacúčelového  ihriska s detskými prvkami v obci Bzince pod Javorinou 34 303,64 34 303,64
Spolu 331 665,97 310 515,56
2.kolo    
Viacúčelové ihrisko – Vaďovce 46 349,11 46 349,11
Multifunkčné športové ihrisko- Obec Hrachovište 43 979,02 43 979,02
Detské ihriská v obci Rudník 27 334,96 27 334,96
Spolu 117 663,09 117 663,09

 

3.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Regionálne tržnica Podkylava 16 336,78 16 336,78
Vidiecka tržnica v obci Kostolné 19 874,00 19 874,00
Obecná tržnica Bzince pod Javorinou 33 681,41 33 681,41
Spolu 69 892,19 69 892,19

 

4. kolo Kontrahovaná výška NFP Zazmluvnená výška NFP
Modernizácia rekreačno-oddychových zón v obci Krajné 61 073,44 61 073,44
rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p.13165/2 14 800,00 14 800,00
Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej a oddychovej zóny - obec Chvojnica 34 342,36 34 343,36
Rekreačná zóna v obci Višňové 16 182,25 16 182,25
Spolu: 126 398,05 126 398,05


3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parkov)
         Celková alokovaná čiastka : 420 755,03 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Prestavba námestia Košariská 66 397,00 65 585,62
Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie 42 233,20 39 834,18
Vrbovce- Revitalizácia centrálnej časti obce 66 400,00 66 400,00
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Podkylava 57 164,73 55 208,74
Modernizácia parku  Kostolné 23 598,22 23 598,22
Modernizácia parku v obci Hrašné 42 121,74 42 121,74
Modernizácia verejného priestranstva-  areál Padelky- Mesto Myjava 66 400,00 65 065,35
Spolu 364 314,89 357 813,85
2.kolo    
Revitalizácia Husovho parku - Mesto Brezová pod Bradlom 64 371,43 64 371,43
Spolu 64 371,43 64 371,43


3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás)
         Celková alokovaná čiastka : 265 600,00 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Polianka-Cyklotrasa 66 387,84 66 387,84
Rekonštrukcia cyklotrasy Brestovec 1.etapa 66 399,37 66 399,37
Bukovec- Cyklotrasa 66 392,50 66 392,50
Spolu 199 179,71 199 179,71
2.kolo    
Jastrabinská cyklotrasa - vetva B, Obec Poriadie 33 231,47 33 231,47
Rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník 44 540,41 42 840,41
Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - veľký okruh v k.ú. Kostolné, Vaďovce, Hrašné a Stará Turá., Obec kostolné 18 556,45 18 566,45
Sám, s priateľmi, či rodinou,, na bicykloch pod Javorinou - kruh pod Javorinou v k.ú. Stará Turá 17 950,17 17 950,17
Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - okruh pod Javorinou v k.ú. Lubina 18 898,20 18 989,20
Cyklotrasa v obci Hrachovište 20 489,05 20 489,05
Cyklotrasa Chlebov vrch, Mesto Myjava 6 230,00 6 230,00
Spolu 159 996,75 158 296,75


3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A
      Celková alokovaná čiastka: 417 712,59 Eur

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Ubytovanie v súkromí- IPB- Ing. Peter Bunčiak 32 830,39 0,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí- Pavol Kováč 32 989,71 0,00
Rekonštrukcia obytného domu č. 189 Stará Myjava- Ing. Igor Podmajerský 33 025,67 0,00
Rekonštrukcia obytného domu č. 166 Stará Myjava- Ing. Igor Podmajerský 33 082,60 0,00
Ubytovanie v súkromí- AJA- Mgr. Andrea Foltínová 32 701,20 0,00
Spolu 164 629,57 0,00

 

2.kolo  
Prestavba hospodárskej budovy - letnej kuchyne - Miroslav Kubica KM 33 200,00 33 200,00
Prestavba rodinného domu - Miroslav Kubica KM 33 180,70 33 180,70
Rekonštrukcia rodinného domu č. 166 Stará Myjava - Ing. Igor Podmajerský - AGRO 33 125,20 0,00
Rekonštrukcia rodinného domu č. 189 Stará Myjava - Ing. Igor Podmajerský - AGRO 33 143,17 0,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí - Pavol Kováč 32 989,71 33 989,71
Prestavba RD na ubytovanie v súkromí Stará Myjava II. etapa - Pavol Kováč 33 182,36 33 182,36
Uvytovanie v súkromí - IPB - Ing. Peter Bunčiak 32 830,39 0,00
Zmena dokončenej stavby - rekonštrukcia RD na ubytovanie v súkromí - MuDr. Marek Vician, PhD. 33 156,90 0,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí Malejov p.č. 9042 - Rastislav Marek - Slovmarket 33 174,61 33 174,61
Ubytovanie v súkromí - AJA - Mgr. Andrea Foltínová 32 701,20 32 701,20
Prestavba RD na ubytovanie v súkromí- 1. etapa - Mrg. Peter Nemček- RegioSat 33 185,27 33 185,27
Ubytovanie v súkromí - prestavba rodinného domu - Alica Holičová 33 200,00 33 200,00
Spolu 397 069,51  264 813,85

 

3.kolo    
Doplnkové služby k ubytovaniu v súkromí Samuel, Mgr. Peter Nemček -RegioSat 3 709,50 3 709,50
Spolu: 3 709,50 3 709,50

4.kolo    
Ubytovanie v súkromí - Jana Mozoláková, Priepasné 187 24 126,42 23 420,82
Krb s posedením - Miroslav Kubica - KM 12 506,12 12 506,16
Prestavba hospodárskej budovy na ubytovanie v súkromí - Mgr. Peter Nemček RegioSat 33 193,12 33 193,12
Doplnkové služby k ubytovaniu v súkromí v Myjave - Alica Holičová 10 400,00 10 400,00
Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí - Andrej Barbierik 32 611,32 32 611,32
Spolu:  112 837,02 112 131,42

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B
      Celková alokovaná čiastka : 231 854,13 €

1.kolo Kontrahovaná výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Propagácia kopaničiarskeho regiónu a jeho produktov – Penzióny Pod Bradlom 79 139,43 0,00
Spolu 79 139,43 0,00
2.kolo
Podpora cestovného ruchu v kopaničiarskom regióne- Združenie Myjava 65 535,35 60 208,52
Propagácia vidieckeho turizmu a remesiel myjavského a podjavorinského regiónu 79 153,89 0,00
Spolu 144 689,24 60 208,52
3. kolo
Regionálne produkty z kopaníc - Penzióny pod Bradlom 71 606,48 0,00
Propagácia vidieckeho turizmu a remesiel myjavského a podjavorinského regiónu - VID TUR 75 093,60 75 093,60
Rozvoj vidieckeho cetovného ruchu v kopaničiarskom regióne - VID TUR 41 878,81 41 459,81
Spolu 188 578,89 116 553,41
4. kolo
Regionálne produkty z kopaníc - Penzióny pod Bradlom 71 606,48 0,00
Spolu 71 606,48 0,00

5. kolo    
Cestovný ruch po kopaničiarsky 59 005,46 55 092,07
Spolu: 59 005,46 55 092,07 

3.3 Vzdelávanie a informovanie
      Celková alokovaná čiastka : 33 057,20 €

1.kolo Kontrahovaná Výška NFP Zazmluvnená výška NFP
názov projektu- žiadateľ
Regionálne značenie v kopaničiarskom regióne- Agroeduka 6 516,00 6 516,00
Rozvoj cestovného ruchu v kopaničiasrkom regióne- Agroeduka 6 634,20 6 634,20
Vzdelávajme sa pre rozvoj kopaničiarskeho regiónu- Region Partner n.o. 6 640,00 6 640,00
Spolu 19 790,20 19 790,20
2.kolo
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vo vidieckom cestovnom ruchu v Kopaničiarskom regióne - Region Partner n.o. 6 631,00 0,00
Naše jedlá na stôl - OZ SLOW FOOD ZÁPADNÉ SLOVENSKO 6 636,00 6 409,68
Spolu 13 267,00 6 409,68


Sumarizácia alokácie a zostatkov za opatrenia KR-MAS

Opatrenie Alokácia Výška NFP schválená KR-MAS Zazmluvnené čerpanie Skutočné čerpanie Zostatok
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 624 125,34 645 619,30 624 468,89 624 032,39 92,95
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí ( výstavba rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parkov) 420 755,03 428 686,32 422 185,28 420 106,83 648,20
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí ( výstavba rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás) 359 179,71 359 176,46 357 476,46 280 396,25 78 783,46
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu- časť A 417 712,59 678 244,93 268 523,35 66 036,60 351 675,99
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu- časť B 231 854,13 542 600,00 176 761,93 67 176,78 164 677,35
3.3 Vzdelávanie a informovanie 33 057,20 33 057,20 26 199,88 6 640,00 26 417,20
Spolu 2 086 684,00 2 687 384,21 1 875 615,29 1 464 388,85 79 915,25


 Sumarizácia alokácie a zostatkov KR-MAS po realokácii ku dňu 30.12.2014

Opatrenie Alokácia Výška NFP schválená KR-MAS Zazmluvnené čerpanie Skutočné čerpanie Zostatok
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 624 125,34 645 619,30 624 468,89 624 032,39 92,95
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parkov) 420 755,03 428 686,32 422 185,28 420 106,83 648,20
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás) 359 179,71 359 176,46 357 476,46 280 396,25 1 766,34
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A 417 712,59 678 244,93 268 523,35 66 036,60 37 057,82
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B 231 854,13 542 600,00 176 761,93 67 176,78 33 718,94
3.3 Vzdelávanie a informovanie 33 057,20 33 057,20 26 199,88 6 640,00 6 631,00
Spolu 2 086 684,00 2 687 384,21 1 875 615,29 1 464 388,85 79 915,25
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.