Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Aktuálne výzvy

V tejto sekcii sa nachádzajú aktuálne vyhlásené výzvy pre opatrenia z PRV (Program rozvoja vidieka) 2014-2020 a IROP (Integrovaný regionálny operačný program) 2014-2020.
Dokumentáciu k ukončeným výzvam z programového obdobia 2007-2013 nájdete v ponuke menu "archív".

PREHĽAD AKTUÁLNYCH VÝZIEV PODĽA JEDNOTLIVÝCH PODOPATRENÍ:

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)


7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader