Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

logo regionalna znackaKopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie. 

Tvorili kedysi okres Senica a momentálne sú MAS Podhoran a KR – MAS lídrami rozvoja vidieka v týchto regiónoch. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Do tejto spolupráce bolo zaangažované aj verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre  Horné Záhorie. Hoci ide o susedné regióny, geograficky, etnograficky i geomorfologicky sú vcelku rozdielne. Preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Našim projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt. Tá je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie či iné služby v tradičných objektoch.
V rámci projektu bude vyrobených množstvo propagačných materiálov propagujúcich držiteľov značky Kopanice - regionálny produkt, resp. konkrétne produkty. Najdôležitejším bude Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb. Ďalej bude zriadená webová stránka, kde budú rôzne informácie ohľadne fungovania značky, o možnosti získať certifikát. K  dispozícii budú rôzne formuláre a dokumenty, ďalej zoznam producentov z regiónu a osobitý priestor bude venovaný hlavne držiteľom certifikátu „Kopanice – regionálny produkt“.
Dôležitým výstupom projektu bude i Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov. Budú v nej vystavené produkty, ktoré budú nositeľmi značky regionálny produkt z Kopaníc. Miestnosť sa nachádza pri hlavnej autobusovej stanici v Myjave, v susedstve Turistickej informačnej kancelárie v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

                                                                

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.