Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta

Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta

Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta

Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) úspešne dokončilo ďalší investičný projekt v česko-slovenskom pohraničí.

Podarilo sa vytvoriť tzv. Kopaničiarsku ovocno-destilátovú cestu, ktorá bude gastronomickou cestou nášho regiónu a veríme, že zvýši záujem turistov o náš región tým, čo je preň typické.

Vzhľadom na to, že sa z regiónu vytrácajú staré pôvodné odrody ovocia, začali sa koncom 90. rokov 20. storočia objavovať myšlienky vytvoriť na turistických trasách zaujímavé destinácie, ktoré ponúknu návštevníkom okrem krásy krajiny aj iné vyžitie charakteristické pre túto lokalitu. Ale až v roku 2013 sa vďaka podpore z Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 (Fond mikroprojektov) podarilo vytvoriť tzv. "Kopaničiarsku ovocno-destilátovú cestu" (skrátene KODC). Finančná podpora pozostáva zo zdrojov z ERDF vo výške 19 007,56 EUR a štátneho rozpočtu v sume 3 354,27 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 23 538,78 EUR. Tento produkt zážitkového cestovného ruchu rozširuje ponuku aktívneho trávenia voľného času v regióne o možnosť návštevy centier spracovania ovocia, ktorá je spojená s degustáciou miestnych produktov. Cieľom projektu je oboznámiť širokú verejnosť s tradičnými hodnotami kopaničiarskeho regiónu, v ktorom má pestovanie a spracovanie ovocia Pezinok - the vineyvýroba destilátov z neho dlhú tradíciu.
Cyklisti, turisti a chalupári sa prostredníctvom informačných panelov môžu dozvedieť o spôsoboch spracovania ovocia a o subjektoch, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú. Ochotu participovať na tomto projekte prejavilo spolu 11 subjektov z regiónu, pri ktorých boli takéto panely inštalované. Tieto subjekty sú predstavené aj v publikácii, ktorá je jedným z výstupom projektu. Sú v nej popísané metódy spracovania ovocia.  Synergickým efektom projektu je, že si turisti či záujemcovia z regiónu môžu s konkrétnym subjektom dohodnúť exkurziu do objektu, súčasťou ktorej bude odborný výklad, ukážka výrobných procesov, príp. ochutnávka produktov (sušeného ovocia, muštov, lekvárov, ovocných čajov, destilátov a tradičných ovocných koláčov). Skupina turistov si tak môže samostatne naplánovať celodenný výlet po vybraných zariadeniach patriacich do KODC ako aktívne spestrenie pobytu v kopaničiarskom regióne.   
V rámci projektu sa v septembri v Gazdovskom dvore v Turej Lúke počas Dňa sliviek uskutočnila tzv. Ovocná tržnica, kde sa predstavili niekoľkí spracovatelia ovocia z nášho regiónu. Partneri projektu zo Strážnicka absolvovali ako prví exkurziu po niektorých zo subjektov KODC. V rámci cezhraničnej spolupráce je ovocno-destilátová cesta prepojená na Morave s „Oskorušovou stezkou“ v susednom regióne Strážnicka. Takýmto spôsobom chceme prispieť k zvýšeniu informovanosti a povedomia v oblasti pestovania a spracovania ovocia u bežných obyvateľov regiónov a prispieť tak k zachovaniu ovocných stromov, nie len ako darcov plodov, ale tiež ako významných krajinných prvkov.
 
Mgr. Peter Nemček, manažér projektu

     

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader