Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Oživujeme vidiecke stavby na Morave a Myjave

Oživujeme vidiecke stavby na Morave a Myjave

Logo poznej své přáteleKopaničiarsky región - miestna akčná skupina pokračuje v realizácii projektu s názvom "Oživujeme vidiecke stavby na Morave a Myjave", na ktorý získal nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci Opatrenie 4.2 Projekty spolupráce.

Ide o nadnárodný projekt, na ktorom participujú českí partneri MAS Horňácko a Ostrožsko a Strážnicko MAS. Celková výška príspevku na realizáciu celého projektu je 152 242,22 EUR. Dotácia pre KR - MAS činí 40 000,00 EUR a pozostáva zo zdrojov z EPFRV a štátneho rozpočtu. Celkové náklady pre slovenskú časť projektu sú 42 121,74 EUR. Na našej strane bol zatiaľ doplnený Gazdovský dvor v Turej Lúke o sušiareň ovocia a v týchto dňoch za začínajú práce na tradičnej vstavanej peci. Obe tieto zariadenia budú slúžiť počas podujatí ako sú Dožinky, Medzinárodný folklórny festival a pod., na ukážku tradičných činností našich predkov na kopaničiarskom gazdovstve. V spracovaní je publikácia o tradičnom ovocinárstve v regióne, v ktorej budú zmapované staré tradičné odrody ovocných stromov a všetko, čo sa týka pestovania a spracovania ovocia v regiónoch partnerských MAS.

Zástupcovia našej MAS spolu s remeselníkmi z regiónu sa zúčastnili ďalších vidieckych tržníc u moravských partnerov. Išlo o "Strážnické kosení pod Žerotínem“"pri Radějove, kde sa stretlo niekoľko koscov a mladých dievčat. Účastníci tohto podujatia tak mohli naživo vidieť ukážku kosenia a zhrabávania trávy tradičným náradím, v tradičných odevoch a pri speve tradičných piesní - trávnic. Na "Slávnostiach oskoruší" v Tvarožnej Lhote boli pasovaní na "Nositele oskorušové tradice" štyria zástupcovia z nášho regiónu.

Momentálne sa v rámci projektu pripravuje vidiecka tržnica ako súčasť Dožinkov na Gazdovskom dvore (11. 8. 2012), kde sa predstaví tradičný spôsob zberu obilia a jeho následného spracovania s využitím ovocia na ochutnávky tradičnej gastronómie. Producenti ovocia sa predstavia v štýlových stánkoch s ochutnávkami či predvádzaním výrob. V septembri sa uskutoční niekoľko podujatí, ktoré sú súčasťou projektu a v októbri bude projekt ukončený.

hornacke_koseni...
hornacke_koseni...
hornacke_koseni...
hornacke_koseni...
hornacke_koseni...

slavnost_oskoru...
slavnost_oskoru...
slavnost_oskoru...
slavnost_oskoru...

 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader