Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia

Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia

Logo chodníčky za poznaním...

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina predložilo 30.03.2012 v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce na realizáciu projektu s názvom "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia". 

Projekt bol pôdohospodárskou platobnou agentúrou schválený a dňa 31.10.2012 bola podpísaná zmluva na jeho realizáciu.

 

Aktivity projektu sú nasledovné:

Realizácia náučného chodníka v kopaničiarskom regióne:

Touto aktivitou sa naplní jeden z hlavných cieľov projektu spolupráce, a síce vytvorí sa nová turistická infraštruktúra a poskytnú sa turistom nové príležitosti pre návštevu nášho regiónu. Informácie sa informačných paneloch podajú fundované informácie o zaujímavej a zákonom chránenej faune a flóre v kopaničiarskom regióne, ako aj o význame poľovníctva, lesníctva, či ochrane prírody. Návrhy trás boli vypracované v spolupráci s CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, KST, predmetnými samosprávami, poľovníckymi združeniami, lesohospodárskymi spoločnosťami, ako aj v spolupráci s cezhraničným partnerom, ktorého území sa už zrealizovali náučné chodníky s prírodnou tematikou. Návrh náučných chodníkov disponuje i možnosťou napojenia na jestvujúce náučné chodníky na českej strane.

Predmetné náučné chodníky:

 •  NCH Brezová pod Bradlom - Košariská:
  Náučný chodník s dĺžkou 11,482 km je vedený po existujúcich poľných a lesných cestách a obsahuje 5 zastávok s informačnými panelmi tematicky zameraných na prírodné bohatstvo, faunu a flóru CHKO Malé Karpaty s mapou samotného chodníka. Chodník je koncipovaný ako okruh s krátkou odbočkou na vyhliadku Kopec. Účelom stavby je vytvoriť náučný chodník s informačnými panelmi v lokalite Dvoly, vysoká hora a Kopec v juhovýchodnej časti katastrálneho územia Brezovej pod Bradlom na hranici s Košariskami. Prostredie je tvorené prevažne lesnými porastmi a v severnej časti prechádzajúce do otvorenej krajiny smerom ku Košariskám. Prístup je po existujúcich miestnych komunikáciách z Brezovej pod Bradlom pozdĺž Baranského potoka resp. z Košarísk žltou turistickou značkou. Cez územie vedie viacero turistických značiek a na niekoľkých miestach sa križujú s náučným chodníkom, čo je využité pri lokalizácii informačných panelov.
 •  NCH Drviská - Turá Lúka, Myjava:
  Náučný chodník s dĺžkou 3,378 km je vedený po existujúcich poľných a lesných cestách a obsahuje 5 zastávok s informačnými panelmi tematicky zameraných na prírodné bohatstvo, faunu a flóru Myjavskej pahorkatiny s mapou samotného chodníka. Účelom stavby je vytvoriť náučný chodník s informačnými panelmi v lokalite Drviská v západnej časti katastrálneho územia mestskej časti Myjava - Turá Lúka. Prostredie je tvorené prevažne lesnými porastmi s vysokým zakmenením, lúkami a v severnej časti prechádzajúce do poľnohospodárskej krajiny. Prístup je po existujúcich miestnych komunikáciách z Turej Lúky cez osadu „Škarítkovci“. Cez územie vedie modrá turistická značka z Myjavy do Podbranča a na niekoľkých miestach sa križuje s náučným chodníkom, čo sa využilo pri lokalizácii informačných panelov.
 •  NCH Brestovec- Stará Myjava - Poriadie - Topolecká:
  Náučný chodník s celkovou dĺžkou 18,298 km je vedený po existujúcich poľných a lesných cestách a obsahuje 9 zastávok s informačnými panelmi tematicky zameraný na prírodné bohatstvo, faunu a flóru Myjavskej pahorkatiny a CHKO Biele Karpaty s mapou samotného chodníka. Účelom stavby je vytvoriť náučný chodník s informačnými panelmi prechádzajúci severnou časťou katastrálnych území obcí Brestovec, Stará Myjava, Poriadie. Trasa chodníka vedie prevažne územím CHKO Biele Karpaty, časť po turistických chodníkoch súbežne so štátnou hranicou s ČR. Prostredie je tvorené lesnými porastmi rôzneho veku a charakteru, lúkami, v južnej časti prechádzajúce do poľnohospodárskej krajiny. Cez územie vedie viacero turistických značiek a na niekoľkých miestach sa križujú s náučným chodníkom, čo sa využilo pri lokalizácii informačných panelov. Nástupné body na chodník sú v lokalite Poľana Brestovec, železničná stanica Poriadie . Trasa chodníka v smere od Brestovca sa na rázcestí Prídolie rozvetvuje na trasu do Poriadia. Prístup k začiatočným miestam je po existujúcich miestnych komunikáciách.
 •  NCH Poriadie - Rudník:
  Náučný chodník s dĺžkou 2,284 km je vedený po existujúcich asfaltových a lesných cestách a obsahuje 3 zastávky s informačnými panelmi tematicky zameraných na prírodné bohatstvo, faunu a flóru Myjavskej pahorkatiny s mapou samotného chodníka. Účelom stavby je vytvoriť náučný chodník s informačnými panelmi v lokalite Skalky v obci Rudník. Chodník vedie z centra obce Rudník lesným porastom Skalky smerom na sever a končí na železničnej stanici v Poriadí, kde začína náučný chodník smerom Stará Myjava. Prístup je po existujúcich miestnych komunikáciách v obci Rudník.
 •  NCH Drgoňova - Durcovie dolina, Stará Turá:
  Náučný chodník s dĺžkou 4,982 km je vedený po existujúcich asfaltových a poľných cestách a obsahuje 4 zastávky s informačnými panelmi tematicky zameranými na prírodné bohatstvo, faunu a flóru Myjavskej pahorkatiny a chráneného areálu Pavúkov jarok s mapou náučného chodníka. Účelom stavby je vytvoriť náučný chodník s informačnými panelmi v lokalite Drgonova a Durcovie dolina v k.ú. Stará Turá. Chodník tvorí okruh v údolí potoka Kostolník v blízkosti vodnej nádrže Dubník II a chráneného areálu Pavúkov jarok. Prístup je po existujúcich miestnych komunikáciách v osadách Drgonova a Durcovie dolina.
 •  NCH Veľká Javorina, Lubina:
  Náučný chodník na vrchole Veľkej Javoriny s celkovou dĺžkou 1,883 km je vedený po existujúcich asfaltových a lesných cestách. Obsahuje 4 zastávky s informačnými panelmi tematicky zameraný na prírodné bohatstvo, faunu a flóru Myjavskej pahorkatiny a CHKO Biele Karpaty a mapu náučného chodníka.
 •  NCH Vrbovce - Chvojnica:
  Náučný chodník tvorí okruh s celkovou dĺžkou 7,268 km a je vedený po existujúcich miestnych asfaltových komunikáciách, poľných cestách a turistických chodníkoch. Obsahuje 5 zastávok s informačnými panelmi tematicky zameraných na prírodné bohatstvo, faunu a flóru CHKO Biele Karpaty a miestne prírodné pamiatky a mapu náučného chodníka. V tomto náučnom chodníku sa nebude realizovať osádzanie náučných stojanov a v predmetnom projekte sa zrealizuje len jeho propagácia.
 •  Obnova pútnickeho náučného chodníka "K studánce svätého Antonínka":
  Realizáciou projektu tento náučný chodník znova ožije poskytne tak návštevníkom ďalšiu trasu pre vychádzky a výlety. Územie MAS Horňácko a Ostrožsko spája vrchol kopca svatého Antonínka s kaplnkou svatého Antonínka Paduánského. I napriek tomu, že sa tu koná celoročne mnoho významných omší a pútí, chýba tu typický pútnický náučný chodník . Historicky náučný chodník viedol z Ostrožskej Lhoty na Antonínek, ale v súčasnej dobe je bohužial viac ako 50 rokov neudržiavaný a pre návštevníkov i nebezpečný. Realizáciou projektu chodník znovu ožije a poskytne pre návštěvníkov ďalšiu trasu pre výlety a vychádzky. Náučný chodník bude nadväzovať na „poutní stezku Velehrad – sv. Antonínek“. Plánuje sa doplnenie mobiliára , odpočívadiel s výhľadom do krajiny a na niektorých miestach i výsadbou tradičných drevín . Nebude chýbať ani náučná informačná tabula a lákadlo v podobe obnovenia liečivej „studánky“, ktorá je zasvätená sv. Antonínkovi. Na aktivite sa budú podieľať členovia klubu českých turistov Ostrožská Lhota (budú dobrovolne zaisťovať i následnú údržbu chodníka) a Farní sbor Ostrožská Lhota (pomoc pri popise pútnického náučného chodníka na informačnej tabuli, znalosti pri obnove liečivej „studánky“).

Vytvorenie vidieckej expozície "dvora" v pamiatkovom domku v Boršiciach u Blatnice

Vidiecky dvor bude prezentovať tradície na vidieku a stane sa lákadlom pre turistov a návštevníkov. Obec Boršice u Blatnice je prvou obcou na Ostrožsku, ktorá zasahuje do CHKO Bílé Karpaty, preto práve tu vznikne vidiecky dvor na prezentáciu tradícii a vidieckych hodnôt.

V rámci tohoto výstupu budú realizované tieto aktivity:

 1. Expozícia vidieckeho dvora pod prístreškom - kotol na varenie, udiareň, lis na ovocie
 2. Zázemie pre poriadanie vidieckych kultúrnych akcií - skladacia sedacia súprava (stôl + dve lavice), bude vybudovaný drevený prístrešok, terénne úpravy a výsadba zelene.

Následnou údržbou a ukážkou aktivít bude zaisťovať "Mužský pěvecký sbor Boršičané".

Propagácia

V rámci propagácie budú realizované za účelom zviditeľnenia novovzniknutých náučných chodníkov, ako aj propagácie MAS a ich aktivít nasledovné aktivity:

 •  Vydanie propagačného materiálu, ktorý zmapuje náučné chodníky v kopaničiarskom regióne. Obal, do ktorého budú vložené malé mapky jednotlivých náučných chodníkov s popisom. Na zadnej strane bude uvedený odborný text s fotografiami k jednotlivým náučným chodníkom.
 •  PROPAGAČNÉ MATERIÁLY K PÚTNEJ STEZKE A K EXPOZÍCII VIDIECKEHO DVORA
  K propagacií projektu budú slúžiť dve verzie:

  1. verzia bude špeciálne k pútnickému náučnému chdníku- jednoduché trhacie mapy, formát A3, obojstranná farebná tlač. Na materiále bude mapa územia, vyznačené náučné chodníky , zaujímavosti a zoznam každoročných turistických akcií poriadaných na Ostrožsku a Horňácku a v Kopaničiarskom regióne.

  2. verzia bude k expozícií vidieckeho dvora - skladacia brožúra, formát A4, obojstranná farebná tlač. V materiáli bude taktiež priestor pre zoznam každoročných turistických akcií poriadaných na Ostrožsku a Horňácku a v Kopaničiarskom regióne.
 •  Propagácia na Slávnostiach Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine Prehľad turistických akcií v regiónoch oboch MAS

Sprievodné aktivity:

 •  Predstavenie náučných chodníkov formou prednášky a terénnej aktivity: 1 prednáška + terénna aktivita pre slovenské deti
 •  Spoločné stretnutie Klubu turistov Ostrožskej Lhoty a Kopaničiarskeho regiónu 2x. V rámci projektu budú spoločné výšľapy po novo vyznačených trasách. Partneri z Kopaničiarského regionu zavítajú na výšlap pútnickym náučným chodníkom na Antonínek. Výšlap bude spojený s „Děkovnou poutí na sv. Antonínku“. Naopak KČT Ostrožská Lhota pôjdu vyskúšať novo vyznačené náučné chodníčky na slovenskej strane. Vyvrcholením výletu bude stretnutie v rámci akcie Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na nejvyššom vrchole Bielych Karpát - Veľkej Javorine.
 •  Vytvorenie tradičnej akcie v Boršiciach u Blatnice: V nadväznosti na zoznam turistických akcií Ostrožska, Horňácka a Kopaničiarskeho regiónu. Náklady budú hradené zo strany partnerskej MAS.
 •  Slávnostné ukončenie realizácie projektu: Verejné predstavenie výstupov projektu verejnosti, spojené s prezentáciou a zhodnotením spolupráce oboch MAS. Ukončenie projektu bude realizované zo strany slovenského partnera KR-MAS.
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader