Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty

Príprava stratégie CLLD

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina získalo dotáciu na realizáciou projektu „Príprava CLLD stratégie na roky 2014 - 2020 pre Kopaničiarsky región – MAS“.
Projekt bol podporený prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je dotovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 6 322,80 EUR, pričom dotácia činila 3 780,00 EUR. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola podpísaná 12.7.2016

Čítať ďalej...

Spoznávame krásy našich regiónov čoskoro končí

Realizácia projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“ sa blíži ku koncu. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  predložilo Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť . 

Čítať ďalej...

S mobilem po Bílých Karpatech

Ide o projekt, na ktorom  KR – MAS participovala ako cezhraničný partner. 

Čítať ďalej...

Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko

Projekt „Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko“

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader