Nachádzaš sa tu: Hl. stránka O nás Popis OZ

Popis OZ Kopaničiarsky región - MAS

 Občianske združenie "Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina" vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader - osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.


Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina vznikla dňa 5. 10. 2007 najmä z podnetu regiónu Veľká Javorina - Bradlo. Rozkladá sa na území 26 obcí s rozlohou 509,78 km2, na ktorých žije 43 447 obyvateľov.

Územie sa rozkladá z veľkej časti v Myjavskej pahorkatine, na severe v Bielych Karpatoch a na juhovýchode sú to zase Malé Karpaty a na východe aj Považské Podolie. Tento kraj je typickým predstaviteľom územia s typickým rozptýleným osídlením. V samotnom regióne sa nachádza niekoľko stoviek kopaníc, situovaných často krát na veľmi odľahlých miestach s ešte tradičnými domami s typickou architektúrou z prelomu zo začiatku 20. storočia. Neodmysliteľnou črtou regiónu je teda silné uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe folklórnych skupín, tradičného folklórneho festivalu a množstvo ďalších kultúrno-spoločenských aktivít.

Orgány Kopaničiarskeho regiónu – miestnej akčnej skupiny

PREDSEDA:
Ing. Ivan Bzdúšek

PODPREDSEDA:
Ing. Alena Horešová

PREDSEDNÍCTVO:
Pavel Halabrín, Ing. Alena Horešová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Vladimír Volečko, Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., Anna Cigáneková, Mgr. Eva Ušiaková

REVÍZNA KOMISIA:
Ing. Ingrid Vaňová, Ing. Alena Šoltýsová, Branislav Havlík

MONITOROVACí VÝBOR:
Ing. Zuzana Boskovičová - Predseda, Ing. Martin Beňatinský, Ing. Ján Kurtiš, Ján Valihora, Mgr. Magdaléna Vičíková

 
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader