Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality

Hlasovanie v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019

yes
Od 16. júna sa dá hlasovať v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019. Naše Občianske združenie Kopaničiarsky región -  MAS sa zapojilo s fotografiami v siedmych kategóriách. Podporiť nás môžete tak, že kliknete na odkaz a dáte LIKE. 
Hlasovanie bude ukončené dňa 16. júla 2019 o 12:00Ďakujeme za každý jeden hlas!

Kategória 1: Naša príroda
 
Kategória 2: Naši ľudia

Kategória 3: Naše tradície

Kategória 4: Naša budúcnosť

Kategória 5: Naše "naj"

Kategória 6: Život v našej MAS

Kategória 7: Naše kroje


Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 13.6.2019  do 25.07.2019


Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 

Projekt Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina sa zapojila v auguste 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) bol vyhodnotený ako úspešný.

Čítať ďalej...

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019

Dávame do pozornosti 9. ročník fotosúťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019". Prosíme šikovných fotografov, aby nám posielali svoje fotografie a zapojili sa tak do súťaže v 7. kategóriách - Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše "naj", Život v našej MAS, Naše kroje. Fotky prosím posielajte e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 31.5.2019.
Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR v júni 2019.
O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov. 

Chod MAS

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader