Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality

Vyhlásenie výzvy MAS/038/7.4./2

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
                                                                                          vyhlasuje
 
výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre  podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc a investície spojené s úsporou energie.
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0905 219 239, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 19.06.2019
Dátum uzavretia:   27.09.2019

Čítať ďalej...

Hlasovanie v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019

yes
Od 16. júna sa dá hlasovať v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019. Naše Občianske združenie Kopaničiarsky región -  MAS sa zapojilo s fotografiami v siedmych kategóriách. Podporiť nás môžete tak, že kliknete na odkaz a dáte LIKE. 
Hlasovanie bude ukončené dňa 16. júla 2019 o 12:00Ďakujeme za každý jeden hlas!

Kategória 1: Naša príroda
 
Kategória 2: Naši ľudia

Kategória 3: Naše tradície

Kategória 4: Naša budúcnosť

Kategória 5: Naše "naj"

Kategória 6: Život v našej MAS

Kategória 7: Naše kroje


Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 13.6.2019  do 25.07.2019


Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 

Projekt Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina sa zapojila v auguste 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) bol vyhodnotený ako úspešný.

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader