Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality

Animácie PRV

 

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Čítať ďalej...

Česko-Slovenská konferencia

V dňoch 20.-21.11. 2018 sa konala v Hoteli Lipa v Starej Turej "Česko-Slovenská konferencia" zameraná na projekty spolupráce. Jedným z organizátorom bola aj Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina.

Čítať ďalej...

Projekt Vidiek bez hraníc ukončený

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ukončilo projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.

Čítať ďalej...

Vzdelávacia akcia Spolupráca s podporou EÚ

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) v dňoch 18. - 19. septembra 2018 organizovalo vzdelávaciu akciu s názvom "Spolupráca s podporou Európskej únie".

Čítať ďalej...

Spolupráca s podporou Európskej únie

Pozývame starostov, zamestnancov, ľudí pôsobiacich vo verejnej správe a regionálnom rozvoji na vzdelávaciu akciu "Spolupráca s podporou Európskej únie", ktorá sa bude konať v Hoteli Lipa v Starej Turej v dňoch 18.-19.9.2018 (utorok-streda). 

Pozvánka na stiahnutie tu: 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader