Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Dotácia z TTSK na realizáciu projektu

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu


Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP Nyaryiovský kaštieľ v obci Sobotište“.
V rámci projektu bude vytvorené nové predajné miesto regionálnych produktov v obci Sobotište v NKP Nyaryiovský kaštieľ. V priestoroch budú vykonané drobné stavebné úpravy a rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré budú slúžiť pre návštevníkov TIK a predajne regionálnych produktov, ale hlavne počas regionálnych tržníc v priľahlom parku, kde sa budú predávať regionálne produkty. V priestoroch kaštieľa budú tiež umiestnené vitríny s regionálnymi produktami a propagačnými materiálmi o regionálnej značke. Zakúpená bude pojazdná predajňa -  motorové vozidlo, ktorá bude upravená na predaj regionálnych produktov (mäsové príp. syrové výrobky, medy, sušené hríby, sušené ovocie, ovocné šťavy, sirupy a pod.).

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader