Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality VÝZVA Č. 2 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE PRÁV NA POUŽÍVANIE ZNAČKY KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT predĺžená
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader