Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality 2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 7.11.2019  do 5.12.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader