Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Aktualizácia č. 1 výzvy MAS/038/7.4./2

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS/038/7.4./2

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.4./2 zo dňa 25.9.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.9.2019 na 8.10.2019. 

Nová výzva na stiahnutie tu: 
Oznámenie o zmene výzvy tu: 
Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader