Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Česko-Slovenská konferencia

Česko-Slovenská konferencia

V dňoch 20.-21.11. 2018 sa konala v Hoteli Lipa v Starej Turej "Česko-Slovenská konferencia" zameraná na projekty spolupráce. Jedným z organizátorom bola aj Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina.

Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o projektoch spolupráce priamo od zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, od zamestnancov TSK a NSK a z Českej republiky vystúpili zástupcovia SZIF. Účastníci konferencie potom absolvovali sériu zaujímavých exkurzií v kopaničiarskom regióne s cieľom vidieť zrealizované projekty spolupráce v praxi. V rámci večerného rokovania pri guľatých stoloch účastníci predstavili svoje projektové zámery a mohli nadviazať spoluprácu. 
Viac o konferencii nájdete vo videu:
 http://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/10092/

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader