Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Vzdelávacia akcia Spolupráca s podporou EÚ

Vzdelávacia akcia Spolupráca s podporou EÚ

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) v dňoch 18. - 19. septembra 2018 organizovalo vzdelávaciu akciu s názvom "Spolupráca s podporou Európskej únie".
Išlo o poslednú aktivitu v rámci cezhraničného projektu „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporeného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020, ktorá sa konala v Hoteli Lipa (Stará Turá) a na území Kopaničiarsky región – MAS. Vzdelávacia akcia bola určená najmä pre starostov,zamestnancov v oblasti samosprávy a regionálneho rozvoja.
V úvode privítal  zúčastnených manažér KR-MAS Mgr. Peter Nemček a oboznámil prítomných s programom podujatia. Následne boli vyzvaní  partneri projektu, aby jednotlivo predstavili svoje územia. Potom pokračovala Ing. Viera Bírošíková z Oddelenia cezhraničnej spolupráce z Úradu TSK. Vo svojej prezentácií oboznámila prítomných o možnostiach čerpania prostriedkov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ a vysvetlila intervenčnú logiku programu. Nakoľko pani Mgr. Ingrid Kociánová ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu pracovnej vyťaženosti, nasledovala prednáška Mgr. Dariny Krausovej na tému Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Po obede vystúpil Mgr. Tibor Škrabský z HUMAN PRO s prezentáciou s názvom Možnosti využívania vybraných EÚ programov. Ten predstavil účastníkom grantové programy Interreg  V-B a V-C a ďalšie európske programy napr. Danube, Erasmus, Horizon 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa 2014-2020 a iné.
Po prednáškach nasledovala exkurzia do pálenice v obci Brestovec, ktorá je súčasťou Kopaničiarskej ovocno – destilátovej cesty a zároveň nositeľom regionálnej značky Kopanice. V pálenici privítal účastníkov starosta obce Ing. Dušan Duga, ktorý porozprával o procese spracovania ovocia, o realizovaných projektoch a spolupráci s miestnymi spolkami a partnermi. Účastníci mali možnosť ochutnať tradičné produkty z ovocia. Nasledovala prehliadka zrealizovaných cezhraničných projektov v obci Stará Myjava, kde Mgr. Peter Nemček porozprával o projektoch ako napr. cyklistické a bežkárske trate. Potom sa návštevníci presunuli do osady Uhliská – Ubytovanie v súkromí Samuel (projekt podporený z PRV), kde si pozreli starý sad s tradičnými ovocnými odrodami ako súčasť Kopaničiarskej ovocno – destilátovej cesty. Po ochutnávke a odbornom výklade o procese spracovania ovocia sa návštevníci vrátili do Hotela Lipa v Starej Turej, kde prvý deň vzdelávacej akcie ukončili večerou a zábavou so živou hudbou.
Druhý deň začal návštevou Turistickej informačnej kancelárie v Myjave s ochutnávkou regionálnych produktov a výkladom o projekte na zavedenie regionálnej značky Kopanice. Potom účastníci absolvovali prehliadku Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, kde si vypočuli odborný výklad pána Valihoru. Zriadenie pamätnej izby architekta D. S. Jurkoviča bolo vytvorené z PRV 2007 – 2013 ako projekt národnej spolupráce, ktorý Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina realizovala v spolupráci s MAS Vršatec. Nasledovala návšteva Mohyly M. R Štefánika na Bradle, kde účastníkov exkurzie privítala primátorka mesta Brezová pod Bradlom a porozprávala o zrealizovaných projektoch. Dvojdňová vzdelávacia akcia bola zakončená prehliadkou typickej kopaničiarskej usadlosti - Gazdovského dvora v Turej Lúke, kde si účastníci dali aj chutný obed. 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader