Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Vzdelávacia akcia Spolupráca s podporou EÚ

Vzdelávacia akcia Spolupráca s podporou EÚ

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) v dňoch 18. - 19. septembra 2018 organizovalo vzdelávaciu akciu s názvom "Spolupráca s podporou Európskej únie".
Išlo o poslednú aktivitu v rámci cezhraničného projektu „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporeného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020, ktorá sa konala v Hoteli Lipa (Stará Turá) a na území Kopaničiarsky región – MAS. Vzdelávacia akcia bola určená najmä pre starostov,zamestnancov v oblasti samosprávy a regionálneho rozvoja.
V úvode privítal  zúčastnených manažér KR-MAS Mgr. Peter Nemček a oboznámil prítomných s programom podujatia. Následne boli vyzvaní  partneri projektu, aby jednotlivo predstavili svoje územia. Potom pokračovala Ing. Viera Bírošíková z Oddelenia cezhraničnej spolupráce z Úradu TSK. Vo svojej prezentácií oboznámila prítomných o možnostiach čerpania prostriedkov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ a vysvetlila intervenčnú logiku programu. Nakoľko pani Mgr. Ingrid Kociánová ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu pracovnej vyťaženosti, nasledovala prednáška Mgr. Dariny Krausovej na tému Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Po obede vystúpil Mgr. Tibor Škrabský z HUMAN PRO s prezentáciou s názvom Možnosti využívania vybraných EÚ programov. Ten predstavil účastníkom grantové programy Interreg  V-B a V-C a ďalšie európske programy napr. Danube, Erasmus, Horizon 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa 2014-2020 a iné.
Po prednáškach nasledovala exkurzia do pálenice v obci Brestovec, ktorá je súčasťou Kopaničiarskej ovocno – destilátovej cesty a zároveň nositeľom regionálnej značky Kopanice. V pálenici privítal účastníkov starosta obce Ing. Dušan Duga, ktorý porozprával o procese spracovania ovocia, o realizovaných projektoch a spolupráci s miestnymi spolkami a partnermi. Účastníci mali možnosť ochutnať tradičné produkty z ovocia. Nasledovala prehliadka zrealizovaných cezhraničných projektov v obci Stará Myjava, kde Mgr. Peter Nemček porozprával o projektoch ako napr. cyklistické a bežkárske trate. Potom sa návštevníci presunuli do osady Uhliská – Ubytovanie v súkromí Samuel (projekt podporený z PRV), kde si pozreli starý sad s tradičnými ovocnými odrodami ako súčasť Kopaničiarskej ovocno – destilátovej cesty. Po ochutnávke a odbornom výklade o procese spracovania ovocia sa návštevníci vrátili do Hotela Lipa v Starej Turej, kde prvý deň vzdelávacej akcie ukončili večerou a zábavou so živou hudbou.
Druhý deň začal návštevou Turistickej informačnej kancelárie v Myjave s ochutnávkou regionálnych produktov a výkladom o projekte na zavedenie regionálnej značky Kopanice. Potom účastníci absolvovali prehliadku Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, kde si vypočuli odborný výklad pána Valihoru. Zriadenie pamätnej izby architekta D. S. Jurkoviča bolo vytvorené z PRV 2007 – 2013 ako projekt národnej spolupráce, ktorý Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina realizovala v spolupráci s MAS Vršatec. Nasledovala návšteva Mohyly M. R Štefánika na Bradle, kde účastníkov exkurzie privítala primátorka mesta Brezová pod Bradlom a porozprávala o zrealizovaných projektoch. Dvojdňová vzdelávacia akcia bola zakončená prehliadkou typickej kopaničiarskej usadlosti - Gazdovského dvora v Turej Lúke, kde si účastníci dali aj chutný obed. 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.