Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Vzdelávacia akcia Marketing cestovného ruchu

Vzdelávacia akcia Marketing cestovného ruchu

Občianske združenie  Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ( KR –MAS) sa v dňoch 28. – 29. júna 2018 zúčastnilo vzdelávacej akcie s názvom   “Marketing cestovného ruchu “.Išlo o aktivitu v rámci cezhraničného projektu “Vidiek bez hraníc“  ( kód projektu 304031D043) podporeného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Vzdelávacia akcia sa konala na území  projektového partnera MAS Vršatec v Hoteli Vršatec a bola určená pre podnikateľov v cestovnom ruchu, pracovníkov združení a organizácií cestovného ruchu s cieľom dozvedieť sa ako uskutočňovať efektívny marketing v cestovnom ruchu.
Na úvod privítala účastníkov vzdelávacej akcie manažérka MAS Vršatec Ing. Martina Kenderová a v krátkosti predstavila projekt Vidiek bez hraníc. Potom nasledovala prednáška Ing. Ľudmily Elexovej, PhD. na tému Marketing cestovného ruchu - marketingový mix, tvorba produktu v cestovnom ruchu. Lektorka účastníkov oboznámila s nástrojmi marketingového mixu v cestovnom ruchu a ich aplikáciou v praxi. Na záver prednášky bolo účastníkom predstavených niekoľko vynikajúcich príkladov produktu cestovného ruchu na Slovensku. Druhá časť prednáškového bloku patrila p. Slavomírovi Szabóvi s témou Krajina príbehov: tematický rozvojový program turizmu v regióne s využitím potenciálu tradovaných a skutočných historických príbehov. Pán Szabó vo svojej pútavej prednáške informoval účastníkov, že región je možné poznávať aj podľa skutočných príbehov, ktoré sa odohrali na danom území a s ich využitím tak napomôcť v rozvoji cestovného ruchu v regióne.
Po obede vystúpil p. Norbert Végh s prednáškou na tému Moderné produkty Cestovného ruchu. Pán Végh predstavil účastníkom možnosť propagácie turisticky atraktívnych miest prostredníctvom moderných technológií (3D prehliadky).
Nasledovala exkurzia na letisko v obci Slávnica. Na letisku účastníkov exkurzie uvítal pán Tichý s krátkou prednáškou o letisku a následne im ukázal zbierku historických lietadiel v tzv. múzeu letiska. Návštevníci mali možnosť  pozrieť si taktiež hangár letiska. Nasledovala návšteva kaštieľa v Bohuniciach, kde účastníkov exkurzie privítal p. Peter Hajdúch. Nasledovala prehliadka Múzea regiónu Bielych Karpát, ktorý v kaštieli sídli. Pre účastníkov exkurzie bola pripravená ochutnávka špecialít dobovej kuchyne s ukážkou dobových tancov.
Prvý deň vzdelávacej akcie bol zakončený večerou v Hoteli Vršatec. Po večeri absolvovala skupinka účastníkov vychádzku po náučnom chodníku okolo Vršateckých bradiel a nenáročný výstup na zrúcaninu hradu Vršatec. Pre účastníkov bola pripravená aj ochutnávka regionálnych produktov a ponuka propagačných materiálov partnerov projektu. Záver večera bol zakončený príjemnou hudbou.
Druhý deň začal návštevou národnej kultúrnej pamiatky benediktínskeho kláštora v Skalke nad Váhom. Sprievodkyňa previedla návštevníkov exkurzie nádvorím, krásnou jaskynnou chodbou, priestormi kaplnky a betlehemom. Oboznámila ich s bohatou históriou kláštora. Po prehliadke pútnického miesta nasledovala prehliadka agrofarmy - Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade. Na gazdovstve ochutnali návštevníci miestne výrobky. Vzdelávacia akcia bola zakončená spoločným obedom. 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.