Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Vzdelávacia akcia Marketing cestovného ruchu

Vzdelávacia akcia Marketing cestovného ruchu

Občianske združenie  Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ( KR –MAS) sa v dňoch 28. – 29. júna 2018 zúčastnilo vzdelávacej akcie s názvom   “Marketing cestovného ruchu “.Išlo o aktivitu v rámci cezhraničného projektu “Vidiek bez hraníc“  ( kód projektu 304031D043) podporeného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Vzdelávacia akcia sa konala na území  projektového partnera MAS Vršatec v Hoteli Vršatec a bola určená pre podnikateľov v cestovnom ruchu, pracovníkov združení a organizácií cestovného ruchu s cieľom dozvedieť sa ako uskutočňovať efektívny marketing v cestovnom ruchu.
Na úvod privítala účastníkov vzdelávacej akcie manažérka MAS Vršatec Ing. Martina Kenderová a v krátkosti predstavila projekt Vidiek bez hraníc. Potom nasledovala prednáška Ing. Ľudmily Elexovej, PhD. na tému Marketing cestovného ruchu - marketingový mix, tvorba produktu v cestovnom ruchu. Lektorka účastníkov oboznámila s nástrojmi marketingového mixu v cestovnom ruchu a ich aplikáciou v praxi. Na záver prednášky bolo účastníkom predstavených niekoľko vynikajúcich príkladov produktu cestovného ruchu na Slovensku. Druhá časť prednáškového bloku patrila p. Slavomírovi Szabóvi s témou Krajina príbehov: tematický rozvojový program turizmu v regióne s využitím potenciálu tradovaných a skutočných historických príbehov. Pán Szabó vo svojej pútavej prednáške informoval účastníkov, že región je možné poznávať aj podľa skutočných príbehov, ktoré sa odohrali na danom území a s ich využitím tak napomôcť v rozvoji cestovného ruchu v regióne.
Po obede vystúpil p. Norbert Végh s prednáškou na tému Moderné produkty Cestovného ruchu. Pán Végh predstavil účastníkom možnosť propagácie turisticky atraktívnych miest prostredníctvom moderných technológií (3D prehliadky).
Nasledovala exkurzia na letisko v obci Slávnica. Na letisku účastníkov exkurzie uvítal pán Tichý s krátkou prednáškou o letisku a následne im ukázal zbierku historických lietadiel v tzv. múzeu letiska. Návštevníci mali možnosť  pozrieť si taktiež hangár letiska. Nasledovala návšteva kaštieľa v Bohuniciach, kde účastníkov exkurzie privítal p. Peter Hajdúch. Nasledovala prehliadka Múzea regiónu Bielych Karpát, ktorý v kaštieli sídli. Pre účastníkov exkurzie bola pripravená ochutnávka špecialít dobovej kuchyne s ukážkou dobových tancov.
Prvý deň vzdelávacej akcie bol zakončený večerou v Hoteli Vršatec. Po večeri absolvovala skupinka účastníkov vychádzku po náučnom chodníku okolo Vršateckých bradiel a nenáročný výstup na zrúcaninu hradu Vršatec. Pre účastníkov bola pripravená aj ochutnávka regionálnych produktov a ponuka propagačných materiálov partnerov projektu. Záver večera bol zakončený príjemnou hudbou.
Druhý deň začal návštevou národnej kultúrnej pamiatky benediktínskeho kláštora v Skalke nad Váhom. Sprievodkyňa previedla návštevníkov exkurzie nádvorím, krásnou jaskynnou chodbou, priestormi kaplnky a betlehemom. Oboznámila ich s bohatou históriou kláštora. Po prehliadke pútnického miesta nasledovala prehliadka agrofarmy - Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade. Na gazdovstve ochutnali návštevníci miestne výrobky. Vzdelávacia akcia bola zakončená spoločným obedom. 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader