Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb

Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb


Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) sa v dňoch 26. – 27. septembra 2017 zúčastnilo vzdelávacej akcie s názvom "Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb".

Išlo o prvú aktivitu v rámci cezhraničného projektu „Vidiek bez hraníc“ podporeného z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Séria školení prebehla v území jedného z partnerov - MAS Moravský  kras, z.s. na Zámku Křtiny.
Akcia začala predstavením sa partnerov projektu a po obedňajšej prestávke pokračovala prezentáciou Ing. Michaely Chmelovej, Ph.D. s názvom Marketing regionálnych produktov a služieb v Moravskom krase. Predstavená bola značka  „Moravský kras regionálny produkt“, výhody jej používania a spôsoby propagácie producentov resp. poskytovateľov služieb pomocou tejto značky. Pokračovala Ing. Klára Kučerová, ktorá predstavila regionálny produkt cestovného ruchu pre rodiny s deťmi - Rozprávkové kráľovstvo slimáka Krasíka. Ide o geocachingovú hru, ktorej cieľom je zvýšiť návštevnosť turistických atrakcií a aj vďaka efektívnemu marketingu si získala množstvo priaznivcov. Na záver školiaceho bloku Ing. Jitka Štenclová z Masarykovej univerzity v Brne vysvetlila nové možnosti a spôsoby marketingovej komunikácie vo svojej prednáške s názvom „Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov“.
Nasledovala exkurzia na koziu farmu v Šošůvke, kde po krátkom výklade mali účastníci možnosť ochutnať a zakúpiť si produkty z kozieho mlieka. Neskôr účastníci navštívili Múzeum tradičného bývania v Senetářove a ochutnali vidiecke špeciality pripravené v tradičnej piecke. 
Prvý deň akcie bol zakončený večerou, živou hudbou a prezentáciou regionálnych produktov z území projektových partnerov.
Druhý deň začal v Pálenici Rudice, kde sa účastníci dozvedeli o spôsobe výroby destilátov. Nasledovala exkurzia na Pštrosiu farmu s.r.o. spojená s výkladom a ochutnávkou pštrosích produktov. Exkurzia do Mliekarne Otinoves s.r.o. bola zrušená z dôvodu rekonštrukcie v prevádzke a nahradená prehliadkou Taurus družstva v Protivanove.
Po obede sa účastníci presunuli k lanovke, ktorá viedla do turistami najnavštevovanejšej Punkevnej jaskyne. Účastníci exkurzie tu mohli na vlastné uši počuť zaujímavý marketingový prednes od predajcov zo stánkov so suvenírmi. Ešte väčší zážitok však poskytla plavba loďkami s pútavým výkladom.
Cieľom tejto vzdelávacej akcie bolo vyškoliť drobných regionálnych producentov a poskytovateľov služieb ako zlepšiť marketing predaja svojich výrobkov, či služieb prostredníctvom nových inovatívnych spôsobov propagácie.  Keďže sme dostali od účastníkov iba pozitívnu spätnú väzbu tak veríme, že cieľ sa nám podarilo splniť. 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader