Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
manažér turisticko-informačnej kancelárie

 Náplň práce :
·         zber, aktualizácia a poskytovanie informácií možnostiach trávenia voľného času v regióne,
·         prezentácia regiónu formou internetových stránok a ich napĺňanie,
·         predaj suvenírov a regionálnych produktov,
·         tvorba a predaj propagačných materiálov,
·         realizácia programov regionálnej politiky a regionálneho rozvoja a zavádzanie nových produktov cestovného ruchu v                         regióne,
 ·        tvorba projektov na získanie dotácií z fondov EÚ pre obce a regionálne organizácie a združenia  s orientáciou na                                 cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu,
·         manažment, monitoring a realizácia projektov regionálneho rozvoja,
·         tvorba a predaj produktov cestovného ruchu,
·         organizovanie exkurzií do iných regiónov SR i mimo SR,
·         organizácia seminárov, exkurzií a ďalších animačných aktivít v regióne,
·         propagácia na výstavách cestovného ruchu a na podujatiach vidieckeho charakteru v regióne,
Miesto výkonu práce :  Turisticko-informačná kancelária ( Myjava, autobusová stanica )
Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie, zameranie regionálny rozvoj či cestovný ruch výhodou
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady : prehľad o atraktivitách a zaujímavostiach cestovného ruchu kopaničiarskeho regiónu, manažérske, prezentačné, komunikačné a organizačné zručnosti, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, flexibilita, ochota učiť sa a pracovať podľa potreby i cez víkendy, skúsenosti v odbore výhodou, znalosť anglického alebo nemeckého jazyk, vodičský preukaz. Vlastné vozidlo výhodou.
Ponúkame : možnosť profesijného a odborného rastu a primerané platové ohodnotenie
Termín nástupu do zamestnania : november 2016
Zoznam požadovaných dokladov : písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : do 21.10.2016
Žiadosti zasielať na adresu : Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo osobne do kancelárie KR - MAS na MsÚ Myjava, č. dverí 312

Vybraným uchádzačom bude do 28.10.2016 telefonicky, prípadne emailom oznámené miesto a deň výberového konania.
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader