Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
manažér turisticko-informačnej kancelárie

 Náplň práce :
·         zber, aktualizácia a poskytovanie informácií možnostiach trávenia voľného času v regióne,
·         prezentácia regiónu formou internetových stránok a ich napĺňanie,
·         predaj suvenírov a regionálnych produktov,
·         tvorba a predaj propagačných materiálov,
·         realizácia programov regionálnej politiky a regionálneho rozvoja a zavádzanie nových produktov cestovného ruchu v                         regióne,
 ·        tvorba projektov na získanie dotácií z fondov EÚ pre obce a regionálne organizácie a združenia  s orientáciou na                                 cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu,
·         manažment, monitoring a realizácia projektov regionálneho rozvoja,
·         tvorba a predaj produktov cestovného ruchu,
·         organizovanie exkurzií do iných regiónov SR i mimo SR,
·         organizácia seminárov, exkurzií a ďalších animačných aktivít v regióne,
·         propagácia na výstavách cestovného ruchu a na podujatiach vidieckeho charakteru v regióne,
Miesto výkonu práce :  Turisticko-informačná kancelária ( Myjava, autobusová stanica )
Kvalifikačné požiadavky : vysokoškolské vzdelanie, zameranie regionálny rozvoj či cestovný ruch výhodou
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady : prehľad o atraktivitách a zaujímavostiach cestovného ruchu kopaničiarskeho regiónu, manažérske, prezentačné, komunikačné a organizačné zručnosti, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, flexibilita, ochota učiť sa a pracovať podľa potreby i cez víkendy, skúsenosti v odbore výhodou, znalosť anglického alebo nemeckého jazyk, vodičský preukaz. Vlastné vozidlo výhodou.
Ponúkame : možnosť profesijného a odborného rastu a primerané platové ohodnotenie
Termín nástupu do zamestnania : november 2016
Zoznam požadovaných dokladov : písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : do 21.10.2016
Žiadosti zasielať na adresu : Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo osobne do kancelárie KR - MAS na MsÚ Myjava, č. dverí 312

Vybraným uchádzačom bude do 28.10.2016 telefonicky, prípadne emailom oznámené miesto a deň výberového konania.
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.