Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality LeaderFest 2016 Karlova Studánka

LeaderFest 2016 Karlova Studánka

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina sa v termíne 8. - 10. júna 2016 zúčastnila medzinárodného stretnutia miestnych akčných skupín LeaderFEST 2016. 5. ročník LeaderFEST-u sa konal pod záštitou Národnej siete MAS (Česká republika), pričom miestom konania bolo malebné kúpeľné mestečko Karlova Studánka.


Hlavným cieľom bolo predstaviť prostredníctvom zaujímavých workshopov a prednášok zástupcom miestnych akčných skupín, zástupcom obcí a verejnosti nové informácie týkajúce sa činnosti MAS.

Po ukončení vzdelávacej časti mali účastníci možnosť navštíviť tradičný jarmok, ktorý bol prezentáciou produktov s regionálnou značkou. Jarmoku sme sa zúčastnili aj my, ako predajcovia produktov so značkou Kopanice regionálny produkt. 

Fotografie z podujatia tu: http://www.kopaniciarskyregion.sk/index.php/fotogaleria/category/75-leaderfest-2016-karlova-studanka
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader