Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Nezaradené "Kopaničárski cestovatel"

"Kopaničárski cestovatel"

KR-MAS vyhlásila produkt cestovného ruchu zameraný na cestovanie a spoznávanie nášho kopaničiarskeho kraja s názvom „Kopaničárski cestovatel“. Cestovať bolo možné od marca do septembra 2013. 
Cestovanie bolo zamerané na spoznávanie 23 miest a obcí regiónu, na ich históriu a rôzne zaujímavosti. Pre cestovateľov boli pripravení sprievodcovia kde figuroval maskot Slivko v rôznych činnostiach typických pre danú obec. Za každé správne zodpovedanie zadanej otázky, ste mohli získať pečiatku. Ten kto  ich mal  aspoň 20, stal sa oficiálnym „Kopaničárskim cestovatelom“.  Ocenili sme 20 cestovateľov, z ktorých bol špeciálne ocenenený ten najrýchlejší, najmladší a najstarší cestovateľ.
Najrýchlejší cestovateľ: Mgr. Blanka Ušiaková
Najmladší cestovateľ: Martin Ševčík
Najstarší cestovateľ: Viera Bičianová
Ceny pre tých NAJ venovali: Hotel Štefánik, Agropenzión Adam a Ubytovanie v súkromí Samuel. 

Gratulujeme našim cestovateľom a veríme, že spoznali bližšie náš región :)   
 

 

 
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader