Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality

Chod MAS

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Čítať ďalej...

Animácie PRV

 

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Čítať ďalej...

Česko-Slovenská konferencia

V dňoch 20.-21.11. 2018 sa konala v Hoteli Lipa v Starej Turej "Česko-Slovenská konferencia" zameraná na projekty spolupráce. Jedným z organizátorom bola aj Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina.

Čítať ďalej...

Projekt Vidiek bez hraníc ukončený

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ukončilo projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.

Čítať ďalej...

Vzdelávacia akcia Spolupráca s podporou EÚ

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) v dňoch 18. - 19. septembra 2018 organizovalo vzdelávaciu akciu s názvom "Spolupráca s podporou Európskej únie".

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.