Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.
Aktualizovaná výzva a povinné prílohy na stiahnutie tu:

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu


Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP Nyaryiovský kaštieľ v obci Sobotište“.

Čítať ďalej...

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 9.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 29.11.2019 na 14.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP. 
Aktualizovaná výzva na stiahnutie tu: 

Prílohy k výzve na stiahnutie tu: 

Čítať ďalej...

VÝZVA Č. 2 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE PRÁV NA POUŽÍVANIE ZNAČKY KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT predĺžená

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, predlžuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“ do 29.11.2019.
Celé znenie výzvy a prílohy tu:2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 7.11.2019  do 5.12.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader