Mapa obcí kopaničiarskeho regiónu

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Občianske združenie "Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina" vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader - osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj  infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina vznikla dňa 5. 10. 2007 najmä z podnetu regiónu  Veľká Javorina - Bradlo. Rozkladá sa na území 26 obcí s  rozlohou 509,78 km2, na ktorých žije 43 447 obyvateľov.
Územie sa rozkladá z veľkej časti v Myjavskej pahorkatine, na severe v Bielych Karpatoch a na juhovýchode sú to zase Malé Karpaty a na východe aj Považské Podolie. Tento kraj  je typickým predstaviteľom územia s typickým rozptýleným osídlením. V samotnom regióne  sa nachádza niekoľko stoviek kopaníc, situovaných často krát na veľmi odľahlých miestach s ešte tradičnými domami s typickou architektúrou z prelomu zo začiatku 20. storočia. Neodmysliteľnou črtou regiónu je teda silné uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe folklórnych skupín, tradičného folklórneho festivalu a množstvo ďalších kultúrno-spoločenských aktivít.

Partnerské MAS:
MAS Boskovicko plus MAS Strážnicko MAS Východní Slovácko MAS Horňácko a Ostrožsko
MAS Vršatec Mikroregión SvornosťMAS Podhoran
 

Projekty

 
 
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader