Mapa obcí kopaničiarskeho regiónu

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Občianske združenie "Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina" vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader - osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj  infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina vznikla dňa 5. 10. 2007 najmä z podnetu regiónu  Veľká Javorina - Bradlo. Rozkladá sa na území 26 obcí s  rozlohou 509,78 km2, na ktorých žije 43 447 obyvateľov.
Územie sa rozkladá z veľkej časti v Myjavskej pahorkatine, na severe v Bielych Karpatoch a na juhovýchode sú to zase Malé Karpaty a na východe aj Považské Podolie. Tento kraj  je typickým predstaviteľom územia s typickým rozptýleným osídlením. V samotnom regióne  sa nachádza niekoľko stoviek kopaníc, situovaných často krát na veľmi odľahlých miestach s ešte tradičnými domami s typickou architektúrou z prelomu zo začiatku 20. storočia. Neodmysliteľnou črtou regiónu je teda silné uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe folklórnych skupín, tradičného folklórneho festivalu a množstvo ďalších kultúrno-spoločenských aktivít.

Partnerské MAS:
MAS Boskovicko plus MAS Strážnicko MAS Východní Slovácko MAS Horňácko a Ostrožsko
MAS Vršatec Mikroregión SvornosťMAS Podhoran
 

Projekty

 
 
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.